Om oss

Vi disponerer i dag over 130 biler, hvorav de fleste er personbiler. Kjøretøyene spenner fra miljøvennlige, gassdrevne biler; til store og komfortable minibusser med plass til 16 passasjerer som er tilrettelagt og godkjent for rullestoltransport.

I dag håndterer vi blant annet langvarige transportkontrakter med kommuner og offentlige etater, oppdragsbaserte avtaler med firmakunder og enkeltoppdrag for privatpersoner.

Våre målsettinger er:

  • Å være en selvstendig aktør i markedet.
  • Ha fokus på å tilby våre kunder på Sandnes og Forus spesielt, og Nord-Jæren generelt, best mulig transportløsninger i forhold til kundens behov.
  • Oppfylle kundens forventninger til servicenivå, samt trygg og sikker transport.
  • Ha kort responstid på kundehenvendelser.

Last ned vår presentasjonsbrosjyre.