Økning av bompenger

Økning av bompenger

Økning av bompenger

1. oktober er en trist dag for oss i taxinæringen, men også for våre kunder,

Økning i bompenger vil ramme alle, men for vår del så vil det gå mest utover våre taxier som veier mer enn 3,5 tonn, og er utstyrt for rullestol og Handicap transport. 

At vi skal betale kr 110,- for passering i rushtiden, øker Sandnes Taxi sine bomkostnader med flere millioner i året. 

En slik brutal økning er det ikke økonomisk handlingsrom for, og dette vil dessverre spesielt ramme de av våre kunder som er avhenging av rullestoltransport.

Det er en stor skam at våre lokalpolitikere kan gjennomføre slike tiltak, og det med god samvittighet. Det er skremmende å se hvor avvisende og ødeleggende våre lokale politikere er.