Flyplassavgift på Sola Lufthavn

Flyplassavgift på Sola Lufthavn

Flyplassavgift på Sola Lufthavn

Avinor har innført flyplassavgift, for henting av taxikunder

Taxinæringen på alle de større flyplassene, langs kysten, har innført flyplassavgift på kroner 11,-. Avgiften belastes ikke kunder som tar taxi til flyplassen.

På Nord-Jæren blir avgiften belastet kunder som tar taxi fra holdeplassene ved Sola lufthavn. Kunder som har forhåndsbestilt taxi for henting på flyplassen belastes ikke.  

Avgiften som er innført skal dekke kostnader knyttet til taxiverter på holdeplassen på Sola. Formålet er å sikre gode taxileveranser og riktig kundeservice overfor flypassasjerer som benytter taxi. 

Ordningen er kommet i stand som et ledd i at Avinor og Norges Taxiforbund har tilrettelagt for at flyplassavgift kan belastes for en prøveperiode på 3 måneder.