Business Class

Business Class

Business Class

Vi opplever at våre kunder ønsker differensierte taxitjenester, og dette gjør Sandnes Taxi noe med. Vi har nå etablert et nytt taxikonsept, og fra og med 1.juli så er det mulig å bestille en alternativ taxitjeneste, som får navnet Business Class.

Sandnes Taxi sitt Business Class konsept betyr at vi leverer en tjeneste der:

·         Kunden blir kjørt i en premiumbil

·         Sjåføren er utadvendt og har en utpreget service innstilling

·         Sjåføren har gode lokalkunnskaper om hele Nord-Jæren

·         Sjåføren har gode språkkunnskaper med norsk og engelsk som minimum

Våre Premium biler

Som premiumbiler som skal kjøre Business Class har Sandnes Taxi i dag bilmerker som Mercedes, BMW, Volvo og Tesla.   

Krav fra våre kunder

Vi registrerer at våre kunder benytter andre taxi og transporttjenester når de er ute og reiser, og disse kundeønskene skal vi nå etterkomme, - sier daglig leder Kay Hustoft i Sandnes Taxi. Den såkalte delings-økonomien er etablert globalt, og det er bare et tidsspørsmål før vi vil oppleve større endringer i taxi næringen lokalt, - og da skal Sandnes Taxi være i forkant.

I tillegg til ønsker og krav fra forretningsmarkedet, så opplever vi også en stor etterspørsel fra privatmarkedet, - der spesielt mange eldre ønsker å bli kjørt trygt, komfortabelt og sikkert fra dør til dør, av en hjelpsom og service innstilt sjåfør. 

Priser og hvordan bestille

Business Class koster cirka 20 % mer enn ordinær taxi, og kan bestilles via vårt sentralbord, samt at tjenesten selvfølgelig også er tilgjengelig på vår nedlastbare bestillings App, - Sandnes Taxi +. 

Om Sandnes Taxi

Sandnes Taxi har i dag en flåte på 100 ordinære taxier, samt 45 minibusser, som daglig utfører transportoppdrag fra Hå kommune i sør, til og med Stavanger kommune i nord.