EGENKONTROLL AV ALLE TAXIER

EGENKONTROLL AV ALLE TAXIER

EGENKONTROLL AV ALLE TAXIER

SANDNES TAXI KONTROLLERER ALLE TAXIER

Vårens kontroll av alle våre taxier har pågått noen dager, og hittil har vi fått kontrollert over 120 av våre taxier. Hensikt med en slik egenkontroll er at vi ønsker at våre kunder skal oppfatte Sandnes Taxi som profesjonell, forutsigbar og med en god kvalitet i alle ledd.

VI KONTROLLERER FØLGENDE

Våre sjekklister inneholder punkter som:

  • Renhold, lukt og generell tilstand på taxiene.
  • Kjøreseddel, løyvedokumenter, ID-kort og korrekt uniform.
  • Vi sjekker også merking og logoer, samt ikke minst at pris/ takstopplysninger er på plass i alle taxier.

HÅNDTERING AV AVVIK

Fremkommer det avvik under våre kontroller så blir det gitt en frist for å rette opp i dette. Blir ikke avviket fulgt snarlig opp, så blir dette oversendt til vår disiplinærkomite, - for videre oppfølging samt eventuelle sanksjoner mot angjeldende taxiløyve.