EN DROSJENÆRING I ENDRING

EN DROSJENÆRING I ENDRING

EN DROSJENÆRING I ENDRING

Drosjenæringen er i endring, og regjeringen skal nå evaluere om drosjesentralene skal bestå.

I en taxi med løyve, har sjåføren politiets kjøreseddel. Det betyr at sjåføren har kompetanse til syke- og skolekjøring, til å kjøre tenåringen din trygt hjem, eller dine nærmeste trygt til og fra lege og sykehus. En taxi med lampe har plikt til å kjøre uansett når på døgnet du bestiller; ikke bare når sjåføren har lyst til å kjøre. Sentralen overvåker turene, og vet alltid hvilken taxi som er ute og kjører deg og dine.

Politikerne har allerede startet diskusjonen rundt drosjenæringens fremtid. Det kan bety at hvem som helst kan få tillatelse til å ta på seg persontransport mot betaling. Støtter du taxinæringen, bidrar du til å ta vare på de viktige kjøreturene. De turene som krever en sjåfør som kjører deg dit du ønsker, når på døgnet du ønsker det - med lys på taket.

Du kan lese mer om endringer i drosjenæringen på: http://www.xn--lysptaket-82a.no/

https://www.facebook.com/vikti...