a

a

ENDRET FLYPLASSAVGIFT FRA 1/2 - 2019

Norges Taxiforbund og Avinor har inngått en avtale som skal sikre kundevennlig og kostnadseffektiv tilrettelegging for taxitransport ved lufthavnene. I henhold til denne vil plassavgiften på Sola flyplass reduseres fra kr. 15,- inkl. mva til kr 10,- inkl mva.

For deg som taxikunde betyr dette følgende

  • Du betaler en flyplassavgift på kr. 10,- inkl. mva. ved transport fra lufthavnen. Avgiften kommer i tillegg til vanlig takst og går i sin helhet til drift av taxisystem og taxiverter på Sola Flyplass.
  • Avgiften gjelder for holdeplassoppdrag
  • Avgiften gjelder for transport fra flyplassen
  • Bestilte oppdrag har fortsatt fritak for hentetakst . Det betyr at du kan bestille din bil når du har landet, uten å betale mer enn for en bil fra holdeplassen
  • For leveranser til lufthavnen påløper fortsatt ingen avgift