Nå starter vi byggingen på Larsamyrå

Nå starter vi byggingen på Larsamyrå

Nå starter vi byggingen på Larsamyrå

Sandnes Taxi + Maaseide Gruppen + Coop = Butikk på Larsamyrå

Sandnes Taxi har i sammen med Maaseide Gruppen realisert planer om nytt næringsbygg på Larsamyrå. Tomten ble anskaffet høsten 2015, og siden har tiden gått med til å gjennomføre en større masseutskiftning, samt klargjøre tomten for utbygging.

Coop Extra flytter inn hos oss

Vi har signert leieavtale med Coop, og de skal da etablere et Coop Extra konsept i 1. etasje. Vi som eiere er meget tilfreds med at vi har fått med oss Coop inn i prosjektet, og vi vet at dette vil bli et attraktivt handelsted for områdets beboere, og ikke minst for alle som er brukere av Trim Towers sine helse og trenings fasiliteter.

Ledige kontorfasiliteter

Vi har fremdels ledige attraktive kontorlokaler i nybygget, og de som melder sin interesse snarest, har også muligheter for å kunne påvirke store deler av fasilitetsløsningene.

Ta gjerne kontakt på telefon 51 66 16 00, for nærmere informasjon.