NY BOMRING OG ALVORLIGE KONSEKVENSER FOR MAXITAXIER

NY BOMRING OG ALVORLIGE KONSEKVENSER FOR MAXITAXIER

NY BOMRING OG ALVORLIGE KONSEKVENSER FOR MAXITAXIER

BOMPENGER OG MAXITAXIER

I Sandnes Taxi sin maxitaxi avdeling har vi både maxitaxier under 3,5 tonn og maxitaxier over 3,5 tonn. I dag har vi 29 maxitaxier over 3,5 tonn, og alle er tilrettelagt for transport av rullestoler.

Vi har kontraktskjøring for de fleste kommunene på Nord-Jæren, og kjører alt fra skolebarn, til eldre som skal på dagsenter.

Videre kjører vi alle oppdrag for Pasientreiser i Stavanger og Sandnes kommune, og vi utfører en veldig viktig samfunnsoppgave, spesielt for eldre, syke, og rullestolbrukere.

ØKTE KOSTNADER PÅ OVER 2 MILLIONER

Hvis vi forutsetter at 50% av de første 75 bompasseringene går i rushtiden på morgen og ettermiddag, så betyr dette en månedlig bompasseringskostnad på kr 6 188,- pr maxitaxi. Totalt bompengekostnad for disse 29 maxitaxiene som veier mer enn 3,5 tonn, utgjør da en årlig bompengekostnad på 2 153 250,-.

Dette er en brutal bompenge økning, og vi har ikke økonomisk rom for en slik tilleggsbelastning.

Konsekvensene er at vi sannsynligvis må avvikle en 12 – 15 sjåførstillinger hvilket også medfører et drastisk redusert transport tilbud, da spesielt til eldre, syke og rullestolbrukere.


BOBILER vs MAXITAXIER

I 2016 besluttet Staten at bobiler over 3,5 tonn skulle likestilles med personbiler ved alle bompasseringer i Norge. Staten har bestemt og uttaler stadig vekk at taxi er en viktig del av Norges kollektivtilbud. Det blir da meget underlig at bomringer skal drepe maxitaxier, samtidig som de største bobilene blir betraktet som personbiler.

Jeg tror ikke at vår samferdselsminister har et ønske om å prioritere bobiler fremfor våre maxitaxier som kjører kollektivtrafikk, og jeg tror heller ikke at samferdselsministeren ønsker at en rullestolbruker skal bli tilleggsbelastet med inntil kr 110,- i bompenger.

FREMTIDEN FOR ELDRE, SYKE OG RULLESTOLBRUKERE

Da undrer jeg meg over hvordan Bypakke Nord-Jæren vil forholde seg til de økonomiske utfordringer som vi som en løyvepliktig kollektivtransportør vil få, og ikke minst hvordan fremtidens tilbud til eldre, syke og rullestolbrukere vil bli?

 

Kay Hustoft

Daglig leder

Sandnes Taxi