Pasientreiser med Sandnes Taxi i 2017

Pasientreiser med Sandnes Taxi i 2017

Pasientreiser med Sandnes Taxi i 2017

Du må selv bestille samt legge ut for pasient transport

Sandnes Taxi skal også i fremtiden kjøre mange pasienter til og fra behandling, men foreløpig vil det bli en ny og forhåpentligvis midlertidig betalingsløsning. Dette grunnet at de økonomiske betingelsene som Helse Stavanger HF krevde, resulterte i at det ikke var noen aktører som ønsket å inngi anbud i de nordligste kommunene i vår region. 

Ovenfor våre kunder så må vi bare beklage denne situasjonen, men vi har rett og slett ikke økonomisk mulighet for å kjøre på slike lave satser, som Helse Vest krevde.

https://pasientreiser.no/om-pa...


Informasjon til pasienter i Helse Stavanger HF

Fra 1. januar 2017 har Helse Stavanger HF ingen avtaler for ikke-akutt pasienttransport for reisende i Stavanger, Sandnes, Randaberg, Hjelmeland og Kvitsøy. Alle som reiser med rekvisisjon, og har startsted i disse kommunene, må legge ut for reisene sine selv og sende reiseregning i etterkant.

Helse Vest beklager situasjonen

Vi beklager at det ikke ble en transportavtale i de store kommunene i Helse Stavanger. Det er en lei situasjon for pasienter som reiser mye til og fra behandling. Vi gjør alt vi kan for å løse denne vanskelige situasjonen. Vi er fortsatt i dialog med transportnæringen og håper å få til en avtale som alle kan være tilfreds med, sier Hans Tore Frydnes, divisjonsdirektør i Divisjon for medisinsk service i Helse Stavanger.