SANDNES TAXI MED KONTRAKT TIL 70 MILLIONER

SANDNES TAXI MED KONTRAKT TIL 70 MILLIONER

SANDNES TAXI MED KONTRAKT TIL 70 MILLIONER

Ny kontrakt til Sandnes Taxi

Sandnes Taxi har inngått kontrakt med Kolumbus om «Individuelt tilrettelagt skoleskyss på Jæren». Kontrakten innebærer kjøring av skoleelever som har rett til fylkeskommunal skoleskyss i kommunene Klepp, Time og Hå.

Kontrakten har en varighet på 4 år, med ytterligere opsjon for de 2 påfølgende år. Kontraktsverdien er estimert til circa 70 millioner kroner.

– Vi er glade for å ha vunnet denne kontrakten, som vil tilføre Sandnes Taxi en betydelig oppdragsmengde de kommende år. Det er meget hyggelig å konstatere at i kontraktssammenheng har vi fått uttelling for de ressurser vi i de senere årene har nedlagt i utvikling av både vår miljøprofil, samt vår kompetanse på transportoppdrag, - og ikke bare på pris, sier Kay Hustoft, daglig leder i Sandnes Taxi.

Sandnes Taxi har i dag en flåte på 100 ordinære taxier, samt 45 minibusser, som daglig utfører transportoppdrag fra Hå kommune i sør, til og med Stavanger kommune i nord.

Kontaktperson: Daglig leder Kay Hustoft i Sandnes Taxi, telefon 942 28 000.