Sandnes Taxi - Nye medarbeidere

Sandnes Taxi - Nye medarbeidere

Sandnes Taxi - Nye medarbeidere

For å sikre gode transporttjenester til våre kunder, så avholder vi obligatoriske kurs for både sjåfør og løyvehaver.

Kurset går over 2 uker, med 3 samlinger pr uke. (Mandag, tirsdag og onsdag).

Kurset gir deg det du trenger av servicekunnskap og kompetanse, for å kjøre taxi for oss. For å kunne melde deg på kurset, må du inneha minimum følgende:

- Førerkort, minst klasse B

- Kjøreseddel for Nord-Jæren løyvedistrikt (Gjennomgått kurs hos Taxiskolen)

- God vandel

- Gode norsk kunnskaper

- Godt kjent i Sandnes, Stavanger og omegn

- Godt humør, serviceinnstilt og flink med kunder.

NB! For å bli tatt opp til opplæring hos oss må også bestå en opptaksprøve / kartbokprøve. Mer informasjon om dette etter påmelding.

Sandnes Taxi skal være både «Trygg og Tilgjengelig», og vi trenger nye sjåfører som kan yte god kundeservice.

Vi har maksimum 6 deltakere på våre kurs, og kjører ikke i gang før vi er minimum 3 påmeldte.

Føler du at du kan passe hos oss?

Meld deg på via e-post: kurs@sandnestaxi.as, eller telefon 91529700.

Nytt kurs starter snarlig. Kursdeltakelse koster kr 2.500,-